Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Κοπιάστε να φάμε!


7 Οκτωβρίου 2013  

Στην Ελβετική πόλη Vevey, στην όχθη της λίμνης της Γενεύης, μπροστά από το μουσείο τροφίμων ALIMENTARIUM.