Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Επιδιορθώσεις!14 Απριλίου 2016

Σημείο των καιρών αλλά και στροφή σε πιο ορθολογική χρήση των καταναλωτικών αγαθών.
Κάπου στον εμπορικό πεζόδρομο του Χαλανδρίου.