Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Αλλιώτικοι προσκυνητές!
Στην πόρτα δύο  μικρών εκκλησιών από τις εκατοντάδες που υπάρχουν στη Μάνη, βρήκα δύο «ξεχωριστούς προσκυνητές». Κοινό τους χαρακτηριστικό ότι είναι δύο μορφές εντόμων και το σώμα τους έχει αρκετά χρώματα, όταν τα κοιτάξεις από κοντά. Η ποικιλία και η ομορφιά της φύσης παρούσα!

Άγιος Γεώργιος Λακωνίας (Δυτική ή Αποσκιερή Μέσα Μάνη). Εκκλησία Αγίου Νικολάου δίπλα στον πύργο Βουδικλάρη, 24 Μαΐου 2013.