Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Καβαλάρης Άγιος!


22 Φεβρουαρίου 2014


Στο Αιάντιο της Σαλαμίνας, στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα του 12ου αι. υπάρχουν τα σπαράγματα κάποιων τοιχογραφιών.Μία από αυτές, πίσω από το δεξί ψαλτήρι, δείχνει σχεδόν ολόκληρο το άλογο και ένα μέρος από το σώμα του Καβαλάρη Άγιου (συνήθως οι Άγιοι Δημήτριος και Γεώργιος εικονίζονται κάπως έτσι). Αν και η εικόνα είναι ελλιπής, η υψηλή τέχνη της είναι, κατά τη γνώμη μου, εμφανέστατη.