Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Τέχνη και κατσαρόλες!
12 Ιανουαρίου 2015

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι κατσαρόλες με την τέχνη (και δεν εννοώ αυτήν της μαγειρικής); Και πιο συγκεκριμένα με την γλυπτική;
Στις εποχές που ζούμε οι καλλιτέχνες πειραματίζονται χρησιμοποιώντας κάθε είδους φόρμες και υλικά.