Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Εφ’ ενός ζυγού!


Φωτογραφία: Μαριάννα Φ.

Κωνσταντινούπολη, 26 Μαρτίου 2013. Στο Βυζαντινό Ιππόδρομο, η αιγυπτιακή στήλη σε «ευθεία» με τους τρεις μιναρέδες του Μπλε Τζαμιού.