Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Καπνιστήριο ψαριών!
17 Οκτωβρίου 2014

   Σε εστιατόριο στο κανάλι Čertovka, κάτω από τη γέφυρα του Καρόλου, στην Πράγα1 σχόλιο: